Vinaři Miroslav

Aktuality

Úvod

Spolek miroslavských vinařů, z.s. ve své poslední podobě vznikl 22.4.2013. Navazuje však na dlouholetou činnost drobných vinařů a dalších lidí, kteří se začali sdružovat nejprve za účelem pořádání výstav vín (od roku 1974), později i dalších tematických akcí pro místní vinaře i veřejnost.

 

Spolek byl založen za účelem:

  • Hájení zájmů pěstitelů vinné révy a výrobců vína
  • Propagace vinařství a vinařské tradice ve městě a regionu
  • Zajišťování osvětové činnosti v oboru vinařství, výměna zkušeností mezi vinaři a veřejností
  • Organizace kulturních akcí

 

Nejvýznamnější akce spolkem každoročně pořádané jsou:

Ochutnávka mladých vín  – v měsíci lednu

Miroslavský košt – hodnocená výstava vín, která se koná začátkem března

 

Spolek má 30 členů, kteří se spolupodílejí na pořádání akcí.